ALTATÓ

Az Altató kifejezetten pedagógiai célzattal létrehozott egyszereplős táncelőadás József Attila Altató című verséből kiindulva, általános iskola alsó tagozatos (2. és 3. osztály) diákjai számára, drámapedagógiai foglalkozással összekapcsolva. A foglakozás célja: a gyermekek érzékenyítése József Attila versének megismerésére, az irodalmi művek, a versek érzelmi befogadására, átélésére. Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét, a dramatikus játékokban, a táncban gyakorolja a társakkal való együttműködést is.

 

Színházi nevelési előadás

Premier:
2015. július 25. 14:00 József Attila Emlékház

Koreográfus
Zambrzycki Ádám

Előadó
Sebestyén Tímea

Drámapedagógus
Zambrzyckiné Mezei Erzsébet